بلوکهای سقفی

نویسنده : admin موضوع : بدون دسته بندی بدون دیدگاه

سبک سازی ساختمان در دنیا یک هدف و اصل اساسی است.در راستای این هدف استفاده از مصالح پلیمری در ساختمان رواج پیدا کرده است.امروزه استفاده ازبلوک های پلی استایرن کند سوز (E.P.S) به جای بلوکهای سقفی سیمانی وانواع مشابه آن با توجه به خواص فیزیکی وشیمیایی خاص این محصول نظیرسبکی وزن،سهولت وسرعت بیشتردراجرا،نیاز کمتر به استفاده ازتیرچه های نگهدارنده و نیروی انسانی میباشد که باعث استقبال مهندسین،مشاوران ودست اندرکاران صنعت ساختمان دراستفاده از بلوک های فوم شده است.