نشست هم اندیشی با شرکت هیأت مدیره انجمن صنفی پلاستوفوم استان تهران

چهارشنبه مورخ 1402/11/18
شرکت هیأت مدیره انجمن صنفی پلاستوفوم استان تهران در نشست هم اندیشی با تشکل های صنعت ساختمان، کمیسیون انجمن ها و تشکل های مهندسی در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اطلاعات ورود