جلسه هم‌اندیشی با تشکل‌ها و انجمن‌های مهندسی برگزار شد

نشستی مشترک فی‌مابین مدیران سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و نمایندگان برخی از انجمن‌ها وتشکل‌های مهندسی با محوریت بررسی پیشنهاد‌ها و همکاری‌های متقابل در تاریخ 24/8/1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، این نشست با حضور ریاست سازمان، برخی از اعضای هیأت مدیره و نماینده‌های برخی از انجمن‌ها و تشکل‌های مهندسی برگزار شد و موضوعات و پیشنهاد‌های دو طرف به ‌منظور ایجاد بستری مناسب و همکاری‌های متقابل موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
مهندس سعیدیان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، ضمن خوش‌آمد گویی به نتیجه گرایی در کارهای جمعی اشاره نمود و گفت: چه در سالهایی که به‌عنوان هیأت مدیره سازمان بودم و چه در دوره‌ای که در این مسئولیت در خدمت دوستان هستم، به کار جمعی اعتقاد داشته و دارم و ایمان‌دارم اگر بتوانیم فعالیت‌های خود را در قالب حرکت جمعی انجام دهیم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
سعیدیان بابیان اینکه در دوره‌هایی کمیسیون‌های تخصصی سازمان غیرفعال بود به فعالیت‌های کمیسیون‌های تخصصی در هیأت مدیره هشتم اشاره نمود و اظهار امیدواری کرد با ارتباط و همکاری‌های دوجانبه و حضور مثمر ثمر انجمن‌ها، بسیاری از مشکلات مرتفع شود

 

اطلاعات ورود