نحوه اجرا بلوک های سقفی

نویسنده : admin موضوع : مطالب یونولیت بدون دیدگاه

نحوه اجرا  بلوک های سقفی:

  • بافت شبکه های فلزی با استفاده از مفتول های مقاوم با ضخامت های ۵/۲، ۳و۴ میلیمتر در طول ۳و عرض ۱ متر با چشمه های پنج سانتی متر.(ضخامت و اندازه ها در صورت نیاز قابل تغییر می باشد).
  • تولید و برش فوم از جنس پلی استایرن در ضخامت های مورد نیاز وابعاد شبکه های فلزی بافته شده .
  • قرار دادن قطعات فوم ها بین شبکه های بافته شده و اتصال آنها به یکدیگر با استفاده از مفتولهای اشاره شده بصورت شبکه های فضایی و با فواصل ،۵/۷،۱۰ ودر صورت لزوم اندازه های مورد نیاز توسط ماشین آلات مربوطه.قطعات پانل ها با قرار گرفتن در کنارهم مطابق نقشه ها و اندازه های مورد نظر توسط شبکه های اتصال ساده، گونیا و u شکل و متناسب با محل مصرف با استفاده از بست های مخصوص که برای این کار طراحی شده یا سیم نرم آرماتور بندی به یکدیگر بسته می شوند.
  • در محل بازشوها (دربها و پنجره ها ) بمنظور تقویت و حفظ یکپارچگی دیوار، اطراف آنها با شبکه اتصال ساده بصورت قاب دور پنجره و درب، روی پانل بسته می شود. لوله کشی های آب و برق پس از نصب پانل با استفاده ازفضای بین فوم و شبکه فلزی انجام شده و در مواردی که قطر لوله ها بیشتر از فاصله موجود باشد و ضرورتاً مفتول شبکه فلزی در طول مسیر لوله ها قطع می گردند، پس از اجرای لوله ها بایستی روی آنها با شبکه های اتصال ساده پوشانده شود.
  • بتن پاشی روی پانل ها : پس از اتمام مرحله نصب پانل ها ، چهار چوب درب ها ، قاب و پنجره ها ، لوله کشی آب و برق انجام کنترل نهایی و اطمینان از صحت وتکمیل کلیه مراحل نصب ، عملیات بتن پاشی روی پانل ها با استفاده از پمپ های بتن پاش یا دستگاه شات کریت و در صورت عدم وجودآن بصورت دستی و با روش سنتی در سه مرحله انجام می گردد.
  • درصورتیکه نمای داخلی یا خارجی این دیوارها نصب سنگ ، آجرنما، کاشی ، سرامیک و… مدنظر بوده و اجرای آن با دوغاب ریزی پشت کار همراه باشد ، بایستی پس از اولین مرحله بتن پاشی و قبل از اینکه مفتولهای شبکه فلزی پانل ها کاملا در داخل بتن قرارگیرند نماسازی با مصالح موردنظر با روشهای خاص خود صورت گیرد پس از نصب سنگ ،کاشی و سرامیک و اتمام سیمان کاری آستر سایر قسمتها که بایستی حداقل ۵/۲ سانتی متر روی شبکه های فلزی پانل ها را پوشش نماید، نازک کاری با استفاده از گچ، سیمان تخته ماله ای و … با حداقل ضخامت روی سطوح آماده شده امکان پذیر می باشد.