مشخصات ظاهری پانل ها

نویسنده : admin موضوع : مطالب یونولیت بدون دیدگاه

مشخصات ظاهری:

  • بلوک ها باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند . سطح بلوک باید نسبتاً صاف باشد و بین دانه های پلی استایرن فاصله مشخص ظاهری وجود نداشته باشد.
  • لازم است تا نام تولید کننده، کندسوز بودن محصول، حداقل چگالی و اندازه های طول، عرض و ضخامت بلوک بر روی تمام بلوک های تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود. در صورت استفاده از چاپ یا برچسب، این کار باید به نحو تثبیت شده صورت گیرد، به گونه ای که امکان پاک شدن یا برآمدن ساده در حین نقل و انتقال یا سوءاستفاده توسط افراد وجود نداشته باشد .

 عایق داخل پانل ها :

این دو سطح مشبک فولادی ماده عایقی از جنس پلی استایرن کند سوز  گرید (F )و یا عایق های شناخته شده دیگر با ضخامت های مناسب قرار دارد که کاربرد این عایقها در جلوگیری از تبادل حرارت و برودت و صدا به تناسب موقعیت ساختمان، عملکرد خوبی دارد و در آزمایشات انجام شده بر روی یک قطعه پانل که شرایط مناسب ساخت و نصب و بتن پاشی را گذرانیده باشد نشان داده است که دیوار ۱۰ سانتی متری ( شبکه ۵/۷ با عایق ۶ سانتی متری پلی استایرن و اندود سیمانی طرفین ) معادل ۶۰ سانتی متر دیوار آجری خاصیت عایق بودن را دارا است