وزن بلوک های سقفی یونولیتی (پلی استایرن)

نویسنده : admin موضوع : مطالب یونولیت بدون دیدگاه

وزن هر قطعه بلوک سیمانی که در ساختمان سازی به کار می رود، ۱۵ کیلوگرم است، در حالی که وزن بلوک های یونولیتی بسیار ناچیز است و تا اندازه بسیار زیادی موجب پایین آوردن وزن ساختمان می شود